Annoncer

Målrettet annoncering
i transport sektoren

Chaufførnyt udkommer 6 gange årligt og omdeles til medlemmer inden for hele transportsektoren.
Som annoncør i Chaufførnyt henvender du dig til privatpersonen/arbejdstageren. Du har derfor mulighed for at målrette din annoncering, da du på forhånd har kendskab til modtagerens branche.
Annoncernes indhold kan f.eks. være: forbrugsgoder, arbejdsbeklædning, sikkerhedsudstyr, kurser og videreuddannelse. De kan omhandle pension og forsikringer eller være annoncer fra pengeinstitutter eller jobannoncer.

Bestil din annonceplads allerede i dag – de sælges efter ”først til mølle” princippet, da der er en begrænset mængde annoncepladser.

FAKTA

Oplag: 14.300

Format/Materiale:
1/1 side str. 210 x 297 mm
1/2 side str. 210 x 146 mm
1/4 side str. 104 x 146 mm
Leveres som færdig pdf, med 5 mm beskæring.
Grafikerhjælp til opsætning af annonce
faktureres pr. time kr. 500,-

Deadline for annoncebestilling
samt levering af materiale:
Nr. 2/Maj 2019 – 4. april 2019
Nr. 3/Juni 2019 – 15. maj 2019
Nr. 4/September 2019 – 8. august 2019
Nr. 5/November 2019 – 17. oktober 2019
Nr. 6/December 2019 – 14. november 2019

Annoncesalg:
Varetages af Fjerritslev Tryk A/S,
Østergade 33 · 9690 Fjerritslev.

Redaktionelt stof og øvrige henvendelser på:
chauffoernyt@gmail.com

Priser og betalingsbetingelser:
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms.
Betalingsfristen er netto kontant 14 dage.

6 x 1/1 side    pr. stk.    kr. 9.500,-
6 x 1/2 side    pr. stk.    kr. 5.000,-
– begge er inkl. annoncemodul på Chaufførnyt.dk i annonce-perioden

6 x 1/4 side    pr. stk.    kr. 2.000,-

3 x 1/1 side    pr. stk.    kr. 10.500,-
3 x 1/2 side    pr. stk.    kr. 5.500,-
– begge er inkl. annoncemodul på Chaufførnyt.dk i annonce-perioden

3 x 1/4 side    pr. stk.    kr. 2.500,-

1/1 side    pr. stk.    kr. 11.500,-
1/2 side    pr. stk.    kr. 6.000,-
– begge er inkl. annoncemodul på Chaufførnyt.dk i annonce-perioden

1/4 side    pr. stk.    kr. 3.000,-

Annoncebestilling samt materialelevering:
Mette Tougaard · Tlf. 6913 5303 · Mette@fjerritslev-tryk.dk
Chaufførnyt blade til annoncer
Chaufførnyt blade til annoncer

Reklamation: Fjerritslev Tryk A/S eller ChaufførNyt påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Fjerritslev Tryk A/S eller over for ChaufførNyt for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Øvrige bestemmelser: Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er forenelige med ChaufførNyts annonceetiske retningslinjer, eller som strider mod bladets interesser. Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel tekst, forsynes med ordet ”annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.